Workshopokkal, szakkönyvekkel a megkésett fejlődésű gyermekekért

Az európai unió által támogatott Gyermekút projektj keretében a kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztését szolgáló kiadványokat kapott a Pécsi Tudományegyetem.


A kisgyermekes szülők gyakran aggódnak amiatt, hogy vajon gyermekük megfelelően fejlődik-e. Nem tudják, mi tekinthető „normálisnak”, és mikor kell szólni egy szakembernek, illetve kihez fordulhatnak adott esetben. Az aggodalom természetes, de gyakran nem indokolt, hiszen a gyermekek fejlődése, bár nagyjából azonos utat jár be, nem azonos ütemben halad. Máskor azonban rendkívül fontos, hogy a kicsik fejlődési eltéréseit időben észrevegyük és a megfelelő szakemberhez forduljunk. A Gyermekút e szakembereket segíti abban, hogy a lehető legjobb válaszokkal, tanácsokkal láthassák el a hozzájuk forduló szülőket.


A Családbarát Magyarország Központ munkatársai az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek ellátását segítő projekt keretein belül eddig 23 módszertani anyagot, kézikönyvet fejlesztettek ki, valamint olyan protokollokat és irányelveket határoztak meg, mint a koraszülöttek utógondozása, az iskolába lépést megelőző komplex vizsgálat és az óvodai fejlődéskövető szűrővizsgálatok rendszere és a mozgásterápiás fejlesztés.


Fontos lépést jelent a kora gyermekkori intervenció területén a hazai fejlesztésű, egységes vizsgáló- és szűrési módszerek kidolgozása is, többek között az óvodapedagógusok által használt, a kisgyermekek fejlődését nyomon követő kérdőív, akár az iskolaérettségi vizsgálat.
A fejlesztés eredményeként egy hatékonyabban működő ellátórendszer, átlátható gyermekút jön létre, színvonalasabb és mindenki számára elérhető szolgáltatásokkal.  A kora gyermekkori intervenció több ágazat munkamegosztásában zajlik, az egészségügyi, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet egyaránt érinti. A különböző ágazati irányítás alá tartozó intézményeket nem köti össze egy egyértelműen szabályozott gyermekút. Kevéssé alakulnak ki stabil kapcsolatok az intézmények és szakemberek között, hiányosan működnek a kommunikációs csatornák, nem láthatók egymás számára a szakmai tevékenységek.


A cél egy rendszerszemléletű, az interdiszciplináris együttműködésekre és a családközpontú ellátásra fókuszáló s egyben a hétköznapi gyakorlat során is hasznos információkkal szolgáló egységes tudásbázis átadása, ami segítséget nyújt a különféle ágazatokhoz, szakterületekhez tartozó szakembereknek a teljes ellátórendszerben való eligazodásban, a továbbküldési, jelzési utak feltérképezésében. E mellett az is, hogy tisztában legyenek a gyermekút ellátórendszerének speciális feladataival, működésével, egymáshoz való kapcsolódásukkal az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai ellátási területeken.


A projekt lehetőséget nyújt arra is, hogy a benne részt vevők megismerik a 0–6 éves gyermekek és családjaik szükséglet alapú ellátásának lehetőségeit az átlagtól eltérő fejlődés, a sérülés specifikus, valamint a pszicho-szociális okok miatti veszélyeztetettség esetében. Ismereteket szerezzenek  az autizmus spektrum zavar, a tanulási, viselkedési nehézségek, valamint a stresszel, traumával összefüggő zavarokat jellemző tüneteiről. Képoet kapnak a  különböző jogosultság csoportok esetében pedig  a továbbküldési, jelzési utakat annak függvényében, hogy milyen szakembertől, szervezettől, mikor érkezett az első jelzés. Képessé válnak a probléma észlelésére, az esetek komplex megközelítésre, a különböző életkorokban és súlyosságú állapotokban adekvát ellátórendszeri útvonal megtervezésére.


Az elkészült szakmai  anyagok lehetőséget adtak arra, hogy a Családbarát Magyarország Központ közvetlenül is hozzájáruljon az érintett gyermekek fejlesztéséhez, valamint a velük foglalkozó szakemberek tudásának bővítéséhez, minderre építve stratégiai és együttműködési megállapodást kötöttek a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karával.