Új karral bővült a partneri kör

Körber  Hungária és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara a  matematika oktatását segítő játék készítését közösen támogatta.

 A szakmai gyakorlati és duális képzési lehetőségek, a körberes kurzusok indítása, egy saját tanszék alapítása és az egyetemi infrastruktúra fejlesztése után új területen kapcsolódott össze a Körber Hungária és a Pécsi Tudományegyetem a matematika oktatását segítő játék készítését közösen támogatták.


A régió legnagyobb ipari üzemei közé tartozó Körber és a  pécsi egyetem hivatalos keretek közötti együttműködésének története 2018-ig nyúlik vissza. A tényleges kapcsolat pedig még régebbre, hiszen a gyár már hosszú ideje fogad gyakorlatra érkező hallgatókat és nyújt segítséget egyes tárgyak oktatásához. Az elmúlt években azonban minden eddiginél gyorsabban növekedett a körberes szerepvállalás.


A teljesség igénye nélkül az elmúlt évek közösen útjára indított kezdeményezései.önálló Körber Technológiák Tanszék működik a Műszaki és Informatikai Karon, a cég munkatársai pedig saját kurzusokat tartanak még a Közgazdaságtudományi és a Természettudományi Karokon is. A vállalat ezeken a karokon finanszírozta egy-egy tanterem teljes felújítását és felszerelését digitális eszközökkel. Minden szemeszterben hallgatók tucatjai  vesznek részt a cégnél a  duális képzésben, szakmai gyakorlaton, valamint  a kurzusokhoz kapcsolódó üzemlátogatásokon ahova  nem csak műszaki területről érkeznek.


Nemrégiben új szereplővel bővült a Körber-partnerek köre, együttműködési megállapodást kötött az egyetem Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karával, amelynek elsődleges célja a közös tehetséggondozási és -fejlesztési programok kialakítása, a hallgatók tapasztalatszerzési lehetőségeinek bővítése. Első lépésként közösen adták ki az egyetem világhírű díszdoktora, Dienes Zoltán matematikai fejlesztő játékait.


„Mind az egyetem, mind a Körber a régión belül vezető szerepet tölt be a maga területén, így a kooperáció mindkét fél számára egyértelmű előnyöket hoz. A legtöbbet persze a diákok nyernek, a jobb technikai feltételek megteremtésével, az üzleti és ipari szférából közvetlenül érkező friss információkkal,  e mellett sokan, akik részt vesznek a duális képzésben,  olyan munkatapasztalattal is gazdagodhatnak, ami megadja a kezdő löketet a karrierjüknek” – összegezte Zalay Buda, a Körber Hungária ügyvezetője.


Kitért arra is, hogy az egyetemmel közösen kiadott  képességfejlesztő játék legalább olyan fontos a matematikai alapok lerakásakor, mint egy modern eszköz évekkel később a mérnökképzésben.


Szécsi Gábor, a Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja pedig arról szólt, hogy számukra rendkívül fontos az együttműködés a Körberrel, hiszen ez új lehetőségeket nyit meg hallgatóik számára a gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzésére. A kar elkötelezett amellett, hogy a diákjaik a legmodernebb eszközökkel és módszerekkel sajátíthassák el a szükséges az általuk választott szakterülethez szükséges készségeket.