Új épületdiagnosztikai eljárásokat tesztelnek

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) műszaki karán zajló kutatások az épületek mozgásából eredő környezeti katasztrófák megelőzését segíthetik.


A PTE műszaki karán létrejött "Anyag- és Szerkezetanalitika - SMART diagnosztikai eljárások kutatócsoport" olyan új módszereket vizsgál és tesztel, amelyek épített környezet biztonságának növelésében és fenntartásában segítenek.


A korszerű vizsgálatoknak köszönhetően a jövőben akár a 2010-ben bekövetkezett ajkai vörösiszap-katasztrófához, vagy a 2018-as genovai hídleszakadáshoz hasonló balesetek előrejelzésére is lehetőség nyílhat. Az új módszerek segítségével építmények tartószerkezeti biztonságát, teherbíró képességét roncsolás mentes eljárásokkal képesek megállapítani, így képesek meghatározni a szerkezetek mozgását is.

Az építőmérnökök geofizikai módszerekkel, például radarral, a közeljövőben pedig már műholdradarral is vizsgálhatják a tartószerkezeteket, így képesek pontosan meghatározni a pozíciójuk változásait, és az akár milliméteres nagyságrendű elmozdulásokat felismerve előre tudják jelezni az esetleges katasztrófákat.


A kutatócsoport a tartószerkezeti biztonság mellett az építőanyagok emberi egészségre gyakorolt káros hatásait is vizsgálja, valamint az ipari és építési hulladék-anyagok újrahasznosítása révén a környezetterhelés csökkentését is segíteni kívánja. Többek között az újrahasznosított alapanyagokból készült új építőanyagok, elsősorban cementkötésű anyagok jellemzőit és az egészségre gyakorolt káros hatásukat is elemzik.

Az anyag- és szerkezetanalitikát végző kutatócsoportban ifjúsági tagozat is működik, így a kar hallgatói is aktívan részt vesznek a laboratóriumi munkában és a publikációk elkészítésében, továbbá ipari és akadémiai partnerek is segítik a munkát.