Törésvonalak – Avantgárd művészet Közép-Európában

A modern művészet és az avantgárd közép-európai fejlődésének 1908 és 1928 közé eső, drámai változásokkal teli időszakát mutatja be százötven műtárgyon keresztül a Janus Pannonius Múzeum  tárlata.

Az Olmützi Művészeti Múzeum által kezdeményezett Years of Disarray / Törésvonalak című kiállítás egyrészt az Európai Kulturális Örökség Éve programsorozat részeként valósult meg 2018-ban, másrészt a kontinens történelmében mérföldkőnek számító 1918-as évnek állít emléket, amikor is befejeződött az első világháború, felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia és formálódni kezdtek az utódállamok. A kiállítás egyrészt az Osztrák-Magyar Monarchia művészeti központjainak az I. világháborút közvetlenül megelőző, feszültséggel teli éveire összpontosít, másrészt az újonnan megalakult államok történetének első évtizedét vizsgálja a fiatal, többségben baloldali művészek társadalomkritikai szerepvállalásán keresztül.

 

Ezt a rendkívül összetett, több művészeti irányzatot magában foglaló korszakot eddig nem igazán dolgozták fel, így mindenképpen egyedülálló és hatalmas eredmény, hogy létrejöhetett ez a vándorkiállítás, amelynek utolsó állomása Pécs, korábban már látható volt Olmützben, Krakkóban és Pozsonyban is. Jelentősége még ezen felül, hogy feltár egy olyan korszakot, amikor a művészet és a politika valamennyire összekapcsolódtak egymással. Amikor is adva volt egy közös vizuális nyelv, amelyen keresztül a különböző országokból érkezett alkotók párbeszédet folytathattak egymással. E közös nyelv elemei a kubizmusban és a konstruktivizmusban geometrikus formák, az expresszionizmusban pedig az alapvető emberi szenvedélyek és érzelmek voltak.

A tizenkét tematikus egységből álló kiállítás a kortárs művészet átalakulását kíséri végig, a modern művészet és az avantgárd közép-európai fejlődésének 1908 és 1928 közé eső, drámai változásokkal teli időszakát igyekszik bemutatni a táblaképek, szobrok, grafikák, tipográfiák, folyóiratok, filmforgatókönyvek, fotográfiai kísérletek és időszakos kiadványok segítségével. A monarchia különböző területeiről, az utódállamokként létrejövő Csehszlovákiából, Magyarországról, Lengyelországból, Romániából és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságból – a későbbi Jugoszláviából – származó művészeket kapcsolja össze, méghozzá csoporthoz, irányzatokhoz való tartozásukra, illetve származásukra és állampolgárságukra való tekintet nélkül.
 
A kéttucat hazai és nemzetközi gyűjtemény által kölcsönzött alkotások között mások mellett a pécsi kiállításon láthatók Kassák Lajos, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Moholy-Nagy László, Tihanyi Lajos, Uitz Béla és Bortnyik Sándor művei, valamint a pécsi bauhäuslerek közül Forbát Alfréd, Molnár Farkas és Weininger Andor munkái is bekerültek a válogatásba. E mellett a tárlat ízelítőt ad a kelet-közép-európai avantgárd kiemelkedő alakjainak művészetéből is, így mások mellett Bohumil Kubišta, Josef Čapek, Otto Gutfreund, Marcel Janco, Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Ljubomir Micic, Avgust Černigoj – munkásságából is.

A Törésvonalak – Avantgárd művészet Közép-Európában címmel megrendezett különleges kiállítás nemzetközi összefogás eredményeként valósult meg, egy három éve zajló program záró elemeként. A kezdeményező Olmützi Művészeti Múzeummal összefogva, a V4 országokkal  együttműködve - szlovák,lengyel - kurátorokkal közösen valósult meg a kiállítás sorozat, uniós pályázati források felhasználásával.

A tárlat jövő március végéig látható.