Terítéken az élhető épített város

A Belgrádi Műszaki Egyetem Építészeti Kara és a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara által közösen megrendezésre kerülő  Places and Technolgies nemzetközi konferencia  az élhetőséget, mint építészeti fogalmat járja körül.

A gyors urbanizáció nem egyértelmű módon eredményezi az emberközpontú városi környezetet körülöttünk, ezért állandósul annak az igénye, hogy az építészetért felelős szakemberek folyamatosan értelmezzék az élhető tér fogalmát. Az építészek világszerte az épített környezet folyamatos aktualizálásának szükségességét, a ma emberének szükségleteihez igazodó környezet létrehozását szorgalmazzák, amelyet többek között a hozzáférhetőség és akadálymentesség, a biztonság, közösségvállalás, az ergonómia vagy a fenntarthatóság jellemez.  A július 8 és 9 között Pécsen sorra kerülő, immár kilencedik alkalommal megszervezett  tudományos tanácskozás célja éppen ezért olyan módszertanok és városi, építészeti vagy szerkezeti tervezési ötletek megvitatása, amelyek az épített környezet élhetőségének erősítését segíthetik.

Az élhetőség, mint ügy egyre fontosabbá válik, hiszen folyamatosan növekszik a föld lakóinak száma, és globális léptékű a városiasodás. Egy hely élhetőségét a lakók igényei, vágyai és elvárásai, de egészségi és szociális szükségletei is közvetlenül befolyásolják, a tervezőknek mindezeket figyelembe kell venniük a tervezéskor. Éppen ezért olyan tervezési módszertanok, stratégiák jönnek létre, amelyek erősíteni vagy növelni tudják a különböző szociális szükségletekkel rendelkező csoportok esélyeit.

Az emberek és az épített környezet közötti interakciók tanulmányozása hozzájárul az élhető városi környezet megteremtésére irányuló erőfeszítésekhez, megfelelő technológiák alkalmazásával és multidiszciplináris megközelítéssel nyílik lehetőség arra, hogy a települések olyan stratégiákat valósítsanak meg, amelyek élhető környezetet teremtenek a jelenlegi és a jövőbeli lakóik számára egyaránt. Többek között erről is szó lesz az elsősorban az építészetet, de a mérnöki és egyéb műszaki tudományokat, a művészetet, a bölcsészetet és a társadalomtudományokat is felvonultató konferencián, amelynek célja az is, hogy felszínre hozza,  hangot adjon az ezekben a témákban megfogalmazott új, kortárs és magas szintű kutatási eredményeknek.

Mind komplexebbé, egyben árnyaltabbá válik az építészet, és nemcsak a környezet vagy a benne élők, az eltérő, netán a szociális közeg felé irányuló felelősség miatt. Mind a gyakorló építészeket, mind az építészettudományt erősen foglalkoztatja, hogy mit hoz a közeljövő abból a szempontból, hogy egyre többet beszélünk az emberi egészségről, annak számos aspektusáról, és hogy erre milyen hatással van az épített környezet. A nagytelepülések szerkezetében sajnos mérhetők az úgynevezett hőszigetek, de jó esetben a friss levegőért felelős szélcsatornák is, és ugyanennyire fontos foglalkozni a fenntartható építészettel, az építőipar szempontjából a környezetvédelemmel, az ökológiai lábnyom csökkentésével – a városi léptékből kiindulva.  Fontos, hogy a szakemberek  megismerkedjenek az új technológiákkal, a digitalizáció nyújtotta lehetőségekkel. Egyebek mellett erre is lehetőséget teremt a Places and Technologies nemzetközi építészeti konferencia.