Támogatják a tehetséget

Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázatán tíz középiskolás diák nyert el támogatást.

A Rotary Club Pécs már hosszú évek óta kiemelt feladatának tartja a Pécsett tanuló tehetséges fiatalok felkutatását és azok támogatását, előmenetelük segítését. Úgy gondolják, hogy a tehetségeket helyzetbe kell hozni, meg kell adni nekik minden esélyt ahhoz, hogy az életben sikeresek lehessenek.

A Rotary Club Pécs által útjára indított Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat kiemelt célja a tehetséges és rászoruló, pécsi középiskolás fiatalok támogatása,annak érdekében, hogy kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sport tevékenységüket kibontakoztathassák, elmélyíthessék, ezáltal a kiválósági területükön a jövőben sikeresek lehessenek.  A Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat anyagi hátterét a Pécsi Rotary Ösztöndíj Alap adja, ami a pályázatokból elnyert támogatások, valamint a térségben működő vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek adományaiból képződik évről, évre.

Az idei Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat meghirdetésére a pandémia miatt, csak nyáron, a tanév lezárását követően kerülhetett sor, ennek ellenére tizenhat pályázat érkezett be, amelyek mindegyike támogatásra érdemes volt, azonban választani kellett közülük. A beérkezett pályázatokat egy hét tagból álló bizottság értékelte, előre meghatározott pontszámrendszer alapján, amelynek főbb szempontjai a tudományos, művészeti vagy sport területen elért eredmény, a rászorultság - családi háttér, anyagi helyzet - és az mire kívánják a pályázók felhasználni a támogatást.

A rendelkezésére álló források és az értékelő bizottsági tagok által adott pontok alapján  tíz pécsi középiskolás pályázatát támogatták, összesen 1.360.000 forint értékben. A támogatottak között vannak a zeneművészetben kiemelkedő eredményekkel rendelkező ifjú művészek (tambura, fuvola, ének, ütőhangszerek), vers- és prózamondásban jeleskedő diák, rajzművész, valamint számos

sportág - rúdugrás, úszás, vízilabda, vívás -  fiatal képviselői.