Ötleteikkel formálják a város

Pécs, a 2000 éves város arculatát pécsi építészhallgatók ötletei is formálják.

Ami más városokban még szokatlan, Pécsett kiválóan működik. A pécsi vásártéren a mai kor követelményeinek megfelelő árusítás módjára, helyének kialakítására, a vásártér tájépítészeti, valamint építészeti megújítására fogalmazták meg néhány évvel ezelőtt a javaslataikat a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának építészhallgatói.

Azóta is több alkalommal vettek már részt ötleteikkel Pécs tereinek formálásában. Részesei voltak a Pécsi-víz völgyének, vagy a város és az egyetem összefonódását vizsgáló egyetemi campusok új koncepciója kialakításának. Foglalkoztak a régi vásárcsarnok épületének újrahasznosításával vagy a mecseki parkerdő fejlesztésével is.

Pécs és a kar között a közelmúltban kötött együttműködési megállapodás keretében pedig most indul egy, az egyetemisták által is sokat használt útszakasz újragondolását támogató projekt, amelyben a város szintén számít az építészhallgatók által képviselt, a fenntartható fejlesztést, a zéró öko-lábnyomot is fókuszba állító javaslatokra.

„A tavaszi  szemeszterben a történelmi belvárost és a Szigeti városrészt összekötő Hungária utca újragondolása lesz a feladatunk. Itt magával a nyilvános közösségi térrel, illetve ahhoz kapcsolódóan az épületek megújításával is foglalkoznak majd a hallgatók. Összetett szempontrendszer szerint gondolják át az adott terület működését. Az épített környezet mellett számolniuk kell a természetivel is, mint ahogy a társadalmi, gazdasági folyamatokat  szintén figyelembe kell venniük. A külső szereplőkkel, városi szakemberekkel való beszélgetések új szempontokat, megközelítéseket hoznak a tervezési munkába. Mint például, az akadálymentességre  környezet-rehabilitációs szakmérnök hívja fel a figyelmet, de szó lesz arról is, hogy az épített környezet alakításával hogyan tudjuk elősegíteni a bűnmegelőzést. Ezek olyan témák, amelyekre a hallgatóknak reflektálniuk kell a terveikben, ezzel is a valós problémákon alapuló kihívásokat hozzuk be az egyetemi oktatásba” – vázolta fel a megbízás részleteit Gyergyák János, a PTE MIK Építészeti és Várostervezési Tanszékének egyetemi docense.

A szakember szerint Pécs magyar és európai léptékben is kiválóan tervezhető település. Az elmúlt évtizedben már számos komplex településfejlesztési kérdésben kérte ki az önkormányzat a pécsi építészhallgatók javaslatait, akik aktuális, friss látásmódjukkal inspirációkat tudtak adni a konkrét tervek kidolgozásához.  A kar Építész Intézetének oktatói által irányított féléves tervezési folyamatok többek között a Komplex tervezés, a Kísérleti tervezés, valamint a Város- és tértervezés nevű tantárgyak keretében zajlanak. Esetenként kisebb csoportokban, akár 60–80 hallgató tesz javaslatot, vagy mutat tágabb perspektívát felvillantó lehetőségeket az adott projekttel kapcsolatosan.

A munkák befejeztével a résztvevők prezentációkon, illetve kiállítás keretében mutatják be az elképzeléseiket a döntéshozóknak. A vásártér megújításával kapcsolatos elképzelésekről például nyilvános virtuális kiállítást szerveztek a nagyközönség számára, amely szavazhatott is a legjobban tetsző hallgatói munkákra.

„Ez a fajta összetett tervezési folyamat számos kompetenciát fejleszt a leendő építészekben. A kontextusvizsgálatot követően a hallgatók közösen alakítanak ki egy fejlesztési elképzelést, amelyhez elengedhetetlen az egymás közötti párbeszéd. A nagy területi fejlesztési elképzelésből pontszerűen választanak ki elemeket, majd azokat egyénileg tervezik meg  és viszik tovább. Fontos, hogy a feladat megismerése során felmerülő szempontok mindegyikének feleljen meg az elgondolásuk, mert amikor már élesben, tehát a mindennapi munkájuk során kell tervezniük, akkor szintén ennyire komplex lesz a feladat, és az általuk létrehozott tervvel válaszolniuk kell az igényekre. A hallgatóink által megfogalmazott ötletek számos esetben bekerültek Pécs város fejlesztési elképzeléseibe, ez is azt mutatja, hogy egyértelműen pozitív a tevékenységünk megítélése” – emelte ki Gyergyák János, aki az együttműködés következő szintjének a kar Breuer Marcell Doktori Iskolája hallgatóinak tudományos kutatási eredményeinek alkalmazását, bevonását tartja.