Összehangolák az oktatási és a hallgatói szolgáltatásokat

Együttműködési megállapodást írt alá az oktatási és a hallgatói szolgáltatások összehangolásáról a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Pécsi Tudományegyetem.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány munkatársai oktatói feladatot vállalhatnak kurzusok és előadássorozatok megtartásával, szemináriumok vezetésével az egyetem oktatási programjában az alap-, osztatlan és mesterképzésekben az együttműködésről szóló megállapodás értelmében.

A Pécsi Tudományegyetemen hosszú évekre visszanyúló hagyománya van a hitbeli meggyőződés szabad gyakorlását támogató intézkedéseknek és együttműködéseknek. Erre volt jó példa, amikor másfél évvel ezelőtt a meditációt, a vallásgyakorlást is támogató közösségi teret, úgynevezett „csendszobát” alakítottak ki az Általános Orvostudományi Karon, ami minden hallgató számára elérhető és használható.  E mellett említeni lehetne a 2016-ban, a Janus Pannonius Klinikai Tömbben átadott kápolnát is, ahol a betegek, vagy akár a klinika munkatársai is szabadon gyakorolhatják a  vallásukat. Érdemes megemlíteni azt is, hogy  2013 óta működik az Egyetemi Ökumenikus Lelkészség, ami a különböző felekezetű hallgatók lelki élete mellett a hallgatók mentális egészségének támogatását is szolgálja.

A sort folytatva ezúttal a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal  kötött  együttműködési megállapodást az egyetem, így a rendtartomány által fenntartott Collegium Seraphicumban az oktatási és a hallgatói szolgáltatásokat a jövőben  összehangolják, amelyek révén az egyetem és a rendtartomány  a társadalomban betöltött szerepét is erősíthetik mind a két irányba.

Az együttműködés keretében a Collegium Seraphicum által, létszámkorlát nélkül szervezett Ferenc Esteken és egyéb pályázati forrásból finanszírozott programokon, kulturális eseményeken az egyetem valamennyi hallgatója részt vehet.  A nagy létszámú eseményekhez az egyetem biztosíthatja majd a helyszínt, megfelelő méretű előadót. A rendtartomány a képzési programjából képzési modulokat, kurzusokat ajánl fel az egyetemnek, amelyeket az úgynevezett  Campus kredit keretein belül ajánl ki  a hallgatóinak. Mindezeken felül az egyetem támogatja és segíti a rend  bekapcsolódását a Pécsi Egyetemi Ökumenikus Lelkészség működésébe.