Nagyobb védelem az egyre kifinomultabb emberkereskedelem ellen

Az Európai Parlament által elfogadott szabályok nagyobb védelmet nyújtanak az emberkereskedőknek áldozatul esetteknek.

Az Európai Parlament zöld utat adott azoknak a frissített szabályoknak, amelyeknek célja az emberkereskedelem megelőzése, az ellene való küzdelem, illetve az áldozatok nagyobb védelme. A képviselők elfogadták azt a jogszabályt, ami kiterjeszti az emberkereskedelem elleni küzdelem és megelőzés, valamint az áldozatok jobb támogatása érdekében hozott jelenlegi intézkedések hatályát.

Az emberkereskedelem elleni uniós fellépés kiszélesítése érdekében a munkaerő-, és szexuális kizsákmányoláson túl az új jogszabály uniós szinten büntethetővé teszi a kényszerházasságot, az illegális örökbefogadás és a béranyaság céljára való kizsákmányolást is.

Emellett a jogszabály erősíti, szorosabbá teszi az emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó és a menekültügyi hatóságok közötti koordinációt annak érdekében, hogy azok a nemzetközi védelemre szorulók, akik emberkereskedelem áldozatai lettek, megfelelő támogatásban és védelemben részesüljenek, és hogy tiszteletben tartsák a menedékjoghoz való jogukat.

Ezen felül büntethetővé teszi az emberkereskedelem áldozata által nyújtott szolgáltatások igénybevételét, amennyiben az azt igénybe vevő tudja, hogy az áldozatot kizsákmányolják. Az emberkereskedelemért elítélt vállalatokra büntetéseket vezet be, például azáltal, hogy kizárják őket a közbeszerzési eljárásokból, valamint az állami támogatás, vagy szubvenció visszatérítéséből. Lehetővé teszi, hogy az ügyészek dönthessenek arról, nem indítanak büntetőeljárást az áldozatok ellen olyan bűncselekmények miatt, amelyek elkövetésére kényszerítették őket, valamint támogatást kapjanak, függetlenül attól, hogy együttműködnek-e a nyomozásban vagy sem.

A jogszabály rendelkezik arról is, hogy az áldozatokat menedékhelyeken és biztonságos szállásokon helyezzék el, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabb csoportokra. Garantálja a fogyatékkal élők jogait és a megfelelő támogatást nyújt részükre, beleértve a kísérő nélküli gyermekek számára gyám vagy képviselő kijelölését is. Lehetővé teszi a bírák számára, hogy a szexuális tartalmú képek, vagy videók nem önkéntes terjesztését súlyosbító körülményként vegyék figyelembe a büntetés kiszabásakor.

Mint Eugenia Rodríguez Palop (The Left, Spanyolország) társ-jelentéstevő elmondta, tizenkét évvel az irányelv elfogadása után az Európai Parlament képviselőinek át kellett dolgozniuk az uniós szabályokat, mivel az emberkereskedelem egyre kifinomultabbá vált, azonban a rendelkezésre álló eszközök kezdetlegesek maradtak. Képesnek kell lenni arra, hogy korán megtalálják az áldozatokat, megvédjék és támogassák őket. Az emberkereskedelem kínzás. Az elkövetőknek meg kell fizetniük azért, amit tettek, az áldozatoknak pedig kártérítést és jóvátételt kell kapniuk szenvedéseikért.


Mindehhez Malin Björk (The Left, Svédország) társ-jelentéstevő a következőket tette hozzá, előrelépést jelent, hogy a kizsákmányolás új formái büntethetővé válnak, az áldozatok - köztük a migránsok -, jogait is elismeri a jogszabály. A szexuális kizsákmányolásra vonatkozó rendelkezések pedig várhatóan csökkentik a keresletet is. Elindult egy folyamat, ami jelentős  változásokat indíthat el. A tagállamokon a sor, hogy a legtöbbet hozzák ki ebből az irányelvből, és megakadályozzák, hogy nőket és lányokat ne lehessen megvenni és eladni Európában.

Az Európa Tanácsnak hivatalosan is jóvá kell hagynia az elfogadott e megállapodást. Az irányelv húsz nappal azután lép hatályba, hogy azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdették. A tagállamoknak pedig  két évük van arra, hogy végrehajtsák a jogszabály rendelkezéseit.