Megkezdődött az élőhely-rekonstrukció

A dunaszekcsői Telelő-Duna és a Felső-zátonyi mellékág rekonstrukcióját végző úszókotró a napokban állt munkába.

A kiemelkedő jelentőségű védett természeti terület megújítását az Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése nevet viselő projektre elnyert 352,38 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás felhasználásával valósítja meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. A pályázati forrás segítségével természeti értékekben gazdag, egyben kedvelt kiránduló- és horgász-hely rehabilitációja valósul meg Dunaszekcső község határában, a Duna árterületén. A beavatkozása Duna folyó Felső-zátonyi mellékágát, valamint a Telelő-Duna elnevezésű holtágát érinti.

A folyamszabályozás következtében olyan folyamatok zajlottak le és zajlanak ma is, amelyek természetvédelmi szempontból hátrányosak. A folyó medrének süllyedése, és ezzel párhuzamosan a hullámtér és az abban található állandó és időszakos vizes élőhelyek feltöltődése beavatkozás nélkül, hosszú távon a területre jellemző egyes élőhely-típusok további degradálódásához, majd eltűnéséhez vezetne.

Az élőhelyek rekonstrukciója egyrészt a Telelő-Duna és a Felső-zátonyi mellékág részleges kotrásával, a kotort anyag Duna-mederbe történő visszajuttatásával, valamint műtárgyak átalakításával valósul meg. A beavatkozás eredményeként a Telelő-Duna holtágban nagyobb állandó vízmélység, magasabb vízszint tartható, melynek következtében megállhat a hínár túlburjánzása, továbbá javulhat a holtág halmegtartó képessége. A Felső-zátonyi mellékág pedig olyan átfolyó rendszerű víztestté fog válni, amelyen a mostaninál alacsonyabb dunai vízállás esetén is átáramlik a folyó vize.

A tervek szerint  október 31-én záruló beavatkozások eredményeként  a gazdag élővilág fennmaradásának biztosítása mellett várhatóan jó hatással lesznek az itt található ártéri erdők vízellátására, ezen keresztül egészségi állapotára is.