Már több mint 10 éve nem volt példa ilyen mértékű felfelé irányuló kiigazításra

Az európai gazdaságban az előrejelzések szerint, a vártnál valamivel gyorsabb fellendülés következik be.


Az elemzők ezt a feltételezést arra alapozzák, hogy  az első negyedévben a gazdasági tevékenység meghaladta a várakozásokat, és a javuló egészségügyi helyzetnek köszönhetően a második negyedévben felgyorsult a világjárvány megfékezésére vonatkozó korlátozások feloldása.  A gyorsabb gazdasági növekedés a gazdaságok újbóli megnyitásával és a hangulatmutatók élénkülésével jár együtt.


A 2021. nyári időközi gazdasági előrejelzés szerint az EU és az euró-övezet gazdasága idén 4,8 százalékkal, 2022-ben pedig 4,5 százalékkal bővül. A tavasszal közzétett előző előrejelzéshez viszonyítva a növekedési ráta 2021-ben jelentősen emelkedik az EU-ban (+0,6 százalékpont) és az euró-övezetben (+0,5 százalékpont), míg 2022-ben mindkét területen kismértékű emelkedés (+0,1 százalékpont) várható. Az előrejelzések szerint a reál-GDP 2021 utolsó negyedévében mind az EU-ban, mind az euró-övezetben visszatér a válság előtti szintre. Az euró-övezet esetében ez egy negyedévvel előbb következik be a tavaszi előrejelzésben vártnál.


A növekedés várhatóan erősödni fog, ami több tényezőnek tudható be. Először is, az év első negyedévében a gazdasági tevékenység meghaladta a várakozásokat. Másodszor, a vírus megfékezésére irányuló hatékony stratégia és a védőoltások terén elért előrelépés az új fertőzések és kórházi kezelések számának csökkenéséhez vezetett, ami lehetővé tette az uniós tagállamok számára, hogy a következő negyedévben újra megnyissák gazdaságukat. Ez az újranyitás különösen a szolgáltatási ágazatban működő vállalkozásoknak kedvezett. A fogyasztók és a vállalkozások körében végzett felmérések eredményei, valamint a mobilitást nyomon követő adatok arra utalnak, hogy már megindult a magánfogyasztás erőteljes fellendülése. Emellett már megmutatkoznak az Unión belüli turisztikai tevékenység újraéledésének jelei, és a turizmus számára további előnyöket jelenthet az új uniós digitális Covid-igazolvány július 1-jei bevezetése. Ezek a tényezők együttesen várhatóan ellensúlyozzák a feldolgozóipar egyes részeit sújtó ideiglenes nyersanyaghiány és növekvő költségek kedvezőtlen hatását.


A növekedés fő mozgatórugói nagy valószínűséggel a magánfogyasztás és a beruházások lesznek, amit a gazdasági tevékenységgel párhuzamosan várhatóan átalakuló foglalkoztatás is segít majd. Az EU fő kereskedelmi partnereinek erőteljes növekedése jótékony hatással lesz az uniós áruexportra, míg a szolgáltatásexportot továbbra is visszavetik majd a nemzetközi turizmust gátló még meglévő korlátozások. Azonban a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz előreláthatólag jelentős mértékben hozzájárul majd a növekedéshez.


Az idei és a jövő évre vonatkozó inflációs előrejelzést szintén felfelé módosították. Az emelkedő energia- és nyersanyagárak, a kapacitáskorlátok miatti szűk termelési keresztmetszetek, egyes alkotórészek és nyersanyagok hiánya, valamint az erőteljes belföldi és külföldi kereslet várhatóan felfelé ható nyomást gyakorol a fogyasztói árakra ebben az évben. Jövőre, 2022-ben ez a nyomás valószínűleg fokozatosan mérséklődni fog, amint a termelés útjában álló akadályok elhárulnak, és a kereslet és a kínálat közelít egymáshoz. A növekedési kilátásokat övező bizonytalanság és kockázatok magasak, de összességében kiegyensúlyozottak. Az infláció az előre jelzettnél magasabb is lehet, ha az ellátási korlátok tartósabbak, és az árnyomást nagyobb mértékben hárítják át a fogyasztói árakra.


Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök annak a véleményének adott hangot, hogy az európai gazdaság határozottan kezd magára találni, és lassan valamennyi eleme a helyére kerül. Gazdaságaink a vártnál gyorsabban tudtak újranyitni, a vírus megfékezésére irányuló hatékony stratégiának és a védőoltások terén elért eredményeknek köszönhetően. A kereskedelem jól helyt állt, és a háztartások és a vállalkozások is bizonyították, hogy a vártnál jobban képesek alkalmazkodni a Covid19 diktálta új élethelyzethez. A hosszú hónapokig tartó korlátozások után a fogyasztói bizalom és a turizmus újra felívelőben van, bár az új variáns jelentette fenyegetés miatt óvatosnak kell lennünk és meg kell teremtenünk a biztonságos utazás feltételeit. Ez a biztató előrejelzés a kellő időben meghozott megfelelő szakpolitikai döntéseknek is köszönhető, és döntő tényezőnek számít a tekintetben, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz az elkövetkező hónapokban jelentős lendületet  ad az unió gazdaságán.


Kitért arra is, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a növekvő inflációt, ami nem utolsósorban az erősebb belföldi és külföldi keresletnek tudható be, és mint mindig, szem előtt kell tartani az egyenlőtlenségeket: egyes tagállamok gazdasági teljesítménye már 2021 harmadik negyedévére visszatér a válság előtti szintre – ami valódi sikert jelent –, de más tagállamoknak ehhez több idő kell. A támogató szakpolitikai intézkedéseknek mindaddig folytatódniuk kell, amíg arra szükség van, és az egyes országoknak fokozatosan differenciáltabb költségvetési megközelítések felé kell elmozdulniuk. Mindeközben továbbra is gőzerővel kell folytatnunk az európaiak beoltását, hogy kordában tarthassuk a vírusvariánsokat.


Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos  mindehhez a következőket tette hozzá, az uniós gazdaság idén évtizedek óta a leggyorsabb ütemű növekedést könyvelheti majd el, amit az erőteljes hazai és globális kereslet, valamint a szolgáltatási ágazatok tavasszal elkezdődött és a vártnál gyorsabb újbóli megnyitása táplál. Mivel az év első hónapjaiban bevezetett korlátozások a vártnál kisebb mértékben sújtották a gazdasági tevékenységet, 2021. évi növekedési előrejelzést 0,6 százalékponttal lehet megemelni. Ilyen mértékű felfelé irányuló kiigazításra már több mint 10 éve nem volt példa, és ez összhangban áll a vállalkozások bizalmával, amely az elmúlt hónapokban rekordszintet ért el.


Hangsúlyozta, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz elindulása egyedülálló lehetőséget biztosít Európa számára arra, hogy az erősebb, méltányosabb és fenntarthatóbb növekedés új fejezetét nyissa meg. Ahhoz, hogy a fellendülés megfelelő ütemben haladjon, alapvető fontosságú a szakpolitikai támogatás fenntartása mindaddig, amíg arra szükség van. Döntő fontosságú, hogy az elmúlt hónapokban elért figyelemre méltó eredményekre építve megduplázzuk oltási erőfeszítéseinket: a delta variáns terjedése figyelmeztet bennünket arra, hogy a világjárvány árnyéka még mindig a fejünk felett lebeg.