Magyarok az unió építési piacán

Jelenleg mintegy 500 építési vállalkozás és közel 30 000 szakmunkás, mérnök dolgozik az unió országaiban.


A magyar munkavállalók számára 2011. május 1. óta nyitott a korleiátozásmentes európai uniós munkaerőpiac, akik alapvetően két forma közül választhatnak. A külföldi munkavállalásban gondolkodóknak két lehetőségük van, vagy egyéni munkavállalóként külföldi munkaadót keresnek, vagy hazai vállalkozás külföldön felvállalt munkáinak, szolgáltatásainak a teljesítésében vesznek részt. Ez utóbbi foglalkoztatási formában meghatározott ideig dolgoznak külföldön, megmarad a munkahelyük, a kiküldetés idejére a hazai  társadalombiztosítási hálóban maradnak, valamint a kinti munkák idejére is a magyar munkajogi szabályok vonatkoznak rájuk. A kiküldetés maximum 2 évig tart, majd két hónapos magyarországi munkavégzés után a munkavállaló ismételten kiküldhető.


A legnagyobb problémát azonban a külföldi munkavállalásban a hirdetésekre történő jelentkezés jelenti, ahol a magyar munkavállaló nem ismeri kellően az elvárásokat, valamint a nyelvismeret hiánya, a nem megfelelő mértékű nyelvtudás. Ahhoz, hogy valaki végzettségének megfelelő és ezzel arányos fizetést kapjon, jól kell beszélnie a nyelvet, hiszen munkáltatója elvárja, hogy utasításait maradéktalanul és félreértés nélkül értse meg a munkavállaló, ugyanis a munkahelyén az adott országbeli munkatársakkal kell együtt dolgozni, senkitől nem várhat segítséget a nyelvi akadályok leküzdésében, azaz nincs tolmács.


Ha elnyerte a megpályázott munkahelyet, meg kell oldania a lakhatását. Az uniós nagyvárosokban, de kisebb településeken is nagy a lakáshiány, illetve egyre megfizethetetlenebb  a bérlakások, albérletek. Számítani kell tehát arra, hogy a jól csengő havi fizetésnek legalább mintegy harmada, vagy akár fele a lakbérre és a rezsiköltségekre megy el. Felmerülhet ugyan, hogy a német munkáltató a szállást ingyen biztosítja, ilyen formában azonban az nem pénzbeli juttatásnak, hanem adóköteles jövedelemnek számít.


Amennyiben a munkavállaló családostól kíván külföldre költözni, célszerű figyelembe venni, hogy fenn tudja-e tartani a házas- vagy élettársát, illetve a családját a havi keresetéből? Amennyiben egyedül megy  Németországba, akkor fel kell készülnie arra is, hogy társát illetve családját csak nagyon ritkán tudja meglátogatni, leginkább hosszabb ünnepek esetén, illetve szabadsága terhére.


Vannak a munkavállalók körében tévhitek is a külföldi munkáltatónál történő foglalkoztatással kapcsolatban. Egyik ezek közül a külföldi nyugdíj megszerzésére irányuló téves információ. Amennyiben egy munkavállaló a magyar társadalombiztosítási rendszerből átkerül egy más tagállam társadalombiztosítási rendszerébe, például a németbe, akkor ki kell jelentkeznie a magyar rendszerből és be kell jelentkeznie a németbe. Ha egy magyar munkavállaló egy németországi munkáltatónál történő foglalkoztatása alapján német társadalombiztosítási járulékokat fizet, akkor csak 5 év, azaz hatvan hónap befizetés után jogosult német, egészen pontosan a németországi foglalkoztatási időre járó nyugdíjra. Téves az egyéni munkavállalók munkanélküli segélyre vonatkozó tudása is. Munkanélküli segélyre az jogosult, aki a segélykérelem benyújtása előtt legalább 12 hónapig fizette a külföldi, pl. német társadalombiztosítási járulékot, azaz annak keretében fizette a munkanélküli biztosítást.


Kiküldetéssel történő foglalkoztatásnál a munkavállaló alapvetően Magyarországon dolgozik, de a külföldi, pl. németországi megrendelés teljesítése idejére munkáltatója Németországba küldi ki. A kiküldetés ideje maximum két év lehet, de a két év lejártát követően két hónapos magyarországi munkavégzés után a munkavállaló ismét kiküldhető Németországba, ismételten maximum két évre. A kiküldetés nem igényel nyelvtudást. A munkáltató rendszerint úgy szervezi, hogy a csoportosan kiküldött munkavállalók közül egy valaki, a csoportvezető, beszéljen németül.


A külföldi munkákat a csoportok olyan munkaidőkeretben végzik, hogy havonta legalább egy alkalommal, több napra haza tudjanak látogatni házas- vagy élettársukhoz, családjukhoz. Ezért nem szükséges, hogy a család kiköltözzön külföldre, ugyanakkor pedig megoldott a rendszeres hazalátogatás is. A munkavállalók a kiküldetésük előtti magyarországi bérükön felül kiegészítésül megkapják a mindenkori, az egyes szakmákra előírt pl. németországi minimál bruttó órabéreket is, erre a magyar munkáltatójuknak kötelezettséget kell vállalniuk a német hatóságok felé. Amíg a közvetlen németországi munkavállalás esetén a német társadalombiztosítás felé a teljes bruttó bér után kell járulékokat fizetni, addig a kiküldött munkavállaló esetében – miután ők a kiküldetésük időtartama alatt is a magyar társadalombiztosítás hatálya alá esnek – változatlanul csak a kiküldött munkavállalókra vonatkozó magyarországi járulékfizetési kötelezettségek az irányadók. Tehát a bruttó bérből több nettó bér marad.


A kiküldött munkavállalók szálláskeresését és a szállás költségeit a munkáltató köteles vállalni, tehát a bruttó bérből a szállásköltség nem vonható le, és nem is számít adóköteles nem pénzbeli juttatásnak. Ugyanígy a munkáltató köteles viselni a munkakezdés előtti kiutazás, valamint a munkavégzés befejeztével a hazautazás költségeit, valamint a kiküldetés során felmerült egyéb költségeket is.
A munkavállaló kizárólag a magyar munkáltatójával áll munkaviszonyban. Ennek értelmében bármilyen munkaügyi vitát a magyar munkajog szerint kell lefolytatni, magyar munkaügyi bíróság előtt és nem a külföldi országban.