Középpontban az emberkereskedelem

Nemzetközi kutatóközpont létesül a pécsi jogi karon.


A Pécsi Tudományegyetem vezetése – az Állam- és Jogtudományi Kar kezdeményezésére már márciusban a virtuális térben és most személyesen pedig már személyesen - Baranya székhelyén szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy  a Holland Királyság budapesti nagykövetségével, Magyarország hágai nagykövetségével és a holland rendőrséggel partnerségben az emberkereskedelem elleni küzdelmet tudományosan megalapozó kutatóközpontot létesít a jogi karon.  A létrejövő tudományos intézmény az alapító szervezetek együttműködésével innovatív elméleti és empirikus kutatásokat folytat majd, középpontjában az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós és nemzetközi jogi összefüggéseit.

„Az emberkereskedelem egy, a társadalom számára rendkívül veszélyes bűncselekmény, amely ellen természetéből adódóan csak úgy lehet reményünk hatékonyan fellépni, ha a deliktum nemzetközi dimenzióját is figyelembe vesszük. Ezért tartom kiemelten fontosnak, hogy a pécsi jogi kar nemzetközi és hazai partnerekkel együttműködve igyekszik majd a maga kutatási tevékenységével hozzájárulni az emberkereskedelem elleni küzdelemhez. Reményeink szerint a kutatóközpont eredményei elméleti és gyakorlati szakemberek számára egyaránt hasznosnak bizonyulnak majd” – hangsúlyozta Mohay Ágoston, a jogi kar dékán-helyettese, a projekt vezetője.

„A holland rendőrség számára fontos, hogy a felsőoktatási szférával is együttműködjön az emberkereskedelem elleni küzdelem terén, ebben lehet kiváló partner a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, ahol nemzetközi projektek és az uniós bel- és igazságügyi joganyag kutatása terén egyaránt komoly előzmények vannak. A központtal a célunk többek között az, hogy - a partnerek támogatásával és külső források bevonásával - az oktatás, a kutatás és a bűnüldözés számára releváns kutatási eredményeket tudjunk elérni. Ehhez nemcsak elméleti, hanem empirikus kutatásokra is szükség lesz ” – emelte ki a holland rendőrség képviseletében Dr. Jorn van Rij, a kutatási együttműködés kezdeményezője.