Folytatódnak a feltárások

Nemrég indult a Mohácsi Nemzeti Emlékhely IV. számú tömegsírjának feltárása, amelyből várhatóan több mint százötven csontváz és számos tárgyi emlék kerül majd elő.

 

A sátorhelyi emlékhelyen a jelenlegi ismeretek szerint öt tömegsír található, azok közül a régészek a közeljövőben  kettőt tárnak fel.. A több mint 300 halottat rejtő III. számú sírrall már korábban végeztek, most pedig a várhatóan legalább százötven ember maradványait tartalmazó IV. számúnál kezdődtek ásatások a Janus Pannonius Múzeum, a Szegedi Tudományegyetem és a sátorhelyi emlékhelyet üzemeltető Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  együttműködésével.

Az elmúlt évtizedekben e tömegsírokat csak részlegesen nyitották fel, mindössze felszíni vizsgálatokat végezhettek a régészek. Most azonban kiemelik és rendszerezik a csontvázakat, azokat mélyreható módon vizsgálják, a tárgyi emlékeket pedig múzeumi leltárba veszik és ott elemzik tovább.    A munkálatok legfontosabb célja, hogy a  katonák fél évezreddel a csatát követően méltó módon részesüljenek a végtisztességben, valamint a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen a kegyeleti szempontokat figyelembe véve új, interaktív kiállítás keretében ismerhessék majd meg a látogatók a magyarság egyik legfontosabb, sorsfordító történelmi eseményét.


Az ütközet 500. évfordulójához kapcsolódó, beruházásokat és kulturális eseményeket is magában foglaló, Mohács 500 elnevezéssel futó projekt keretében a 2020 és 2022 között feltárt III. számú tömegsírban talált maradványok előzetes antropológiai vizsgálati eredményei azt támasztják alá, hogy abba a csata utáni kivégzés áldozatai kerülhettek.A jelenlegi  feltárások elsődleges  célja, hogy az eredményeket - a két tömegsír régészeti leleteinél, emberi csontváz-maradványoknál jelentkező tendenciákat - összevessék a III. számú sírnál szerzettekkel.


A  bő négy méter hosszú és több mint másfél méter széles sírgödörből eddig tizenkét csontvázat emeltek ki és 63-at számoztak meg, de arra következtetnek, hogy összesen több mint 150 csontváz kerül majd elő. A leletanyagot tekintve hasonlóra számítanak, mint a korábbi tömegsír esetében: ruházathoz kapcsolódó fémtárgyak - így párizsi kapcsok, zsinór- és fűzővégek, vascsatok - kerülhetnek felszínre, de akár ólomlövedékekre, nyílhegyekre, különösen szerencsés esetben akár pénzérmékre is bukkanhatnak. Utóbbiakra azért van kisebb esély, mert a foglyokat fegyvereiktől és értékeiktől megfosztották.


 A  sírokból előkerült  maradványokat várhatóan a csata 500. évfordulóján, 2026. augusztus 29-én helyezik örök nyugalomra egy addigra az emlékhelyen megépülő kápolna kriptájában. Addig, illetve azt követően is számos tudományos szakcikkben, összefoglaló munkában, szakdolgozatban, doktori disszertációban is olvashatók majd a tömegsírfeltárások eredményei, tanulságai, érdekességei.