Feltérképezik az emberi géneket

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont genomika és bioinformatika kutatóintézete újabb lehetőséggel bővült.

A Pécsi Tudományegyetem Genomikai és Bioinformatikai Kutatóintézeti Kapacitásának Megerősítése nevet viselő pályázaton elnyert, közel 800 millió forint felhasználásával  nagy teljesítményű szekvenáló rendszer  vásárlására,  annak  üzemeltetésére, valamint a kapcsolódó bioinformatikai eszközök fejlesztésekre  nyílik lehetőség.
 
A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja az elmúlt években egy olyan genomikai és bioinformatikai központ és kutatási infrastruktúra létrehozását indította el, amely egy jelentős befektetésből maximális költséghatékonysággal biztosítja a legtöbb hasznosítható szolgáltatást és terméket az egészségügy, mezőgazdaság, egyetemi oktatás-, kutatás, és ipari fejlesztések érdekében. Ennek az egyik központi eleme az ehhez szükséges szekvenálási infrastruktúra kiépítése. Az elnyert támogatásnak köszönhetően sikerült beszerezni az Illumina NovaSeq szekvenáló berendezést, amelynek segítségével egy olyan komplex rendszert építettek ki, amely eddig eddig még elérhetetlen volt hazánkban, Közép-Európában csak Bécsben és Prágában rendelkeztek vele.

Az elmúlt években a molekuláris biológia és informatika fejlődésének köszönhetően a hazai és nemzetközi orvos-biológiai kutatások jelentős eredményeket értek el, melyek a gyakorlati orvoslás átalakulásához vezettek. A kutatás, a diagnosztika és a célzott terápiás kezelések genomikai alapokra kerültek, elsősorban újgenerációs szekvenálási technológiák alkalmazásával. Ezen genomikai vizsgálatok komoly infrastrukturális, intellektuális és gazdasági feltételekhez kötöttek, amelyek csak jelentős forrásokkal bíró és ezeket koordináltan működtető országokban adottak.

A Szentágothai János Kutatóközpont ezért kezdeményezte  egy átfogó, összehangoltan működő, multidiszciplináris és nemzetgazdasági érdekeket is képviselő Magyar Nemzeti Genom Program elindítását, ami nemcsak Magyarországon, hanem a kelet-közép-európai régióban is egyedülálló. Ennek szerteágazó előnyei vannak a társadalom egészségi jólétére, a tudományos fejlődésre és gazdasági stabilitásra nézve. A program célul tűzte ki a magyar népesség genetikai jellemzőinek meghatározását, valamint betegség specifikus genetikai panelek fejlesztésének és új gyógyszercélpontok azonosításának elősegítését.

A program megvalósításában résztvevő akadémiai és piaci partnerek együttműködésének eredménye innovatív genomikai kutatások és fejlesztések kezdeményezése, a hazai betegellátás színvonalának növelése, valamint biotechnológiai és gyógyszerfejlesztő vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítése.