Faluhelyi Ferenc-díj Heil Helmut koreográfusnak

A pécsi önkormányzat Heil Helmut koreográfust, a Fünfkirchen-Leőwey Táncegyüttes vezetőjének Faluhelyi Ferenc-díjat adományozott.


Sokoldalú közéleti és közösségépítő tevékenysége, a német nemzetiségi civil társadalom sikeres szervezése, valamint a pécsi nemzetiségi hagyományőrzés és tánckultúra gazdagításában végzett több évtizedes elkötelezett és fáradhatatlan munkájának elismeréseként vehette át a Faluhelyi Ferenc-díjat Heil Helmut koreográfust, a Fünfkirchen-Leőwey Táncegyüttes vezetője, a Pécsi Német Önkormányzat, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének tagja a Nemzetiségek Napján a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban megtartott ünnepségen.


Az eseményen részt vett Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke és Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, továbbá jelen voltak a helyi nemzetiségi önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek képviselői és a város közgyűlésének tagjai.


A megjelenteket Bognár Szilvia alpolgármester köszöntötte. Egyebek mellett arról szólt, hogy Pécs befogadó, soknemzetiségi volta számos területen tetten érhető, többek közt  a város gazdag történelmi múltjában. Kiemelte, ha a jóakaratú és tehetséges emberek nemzetiségüktől, vallásuktól függetlenül utat találnak egymáshoz, akkor abból korokon átívelő, nagy dolgok születhetnek.


Pécs nemzetiségi tanácsnokaként most először szólalt meg Auth István, aki rövid beszédében hangsúlyozta, a hagyományok ápolásában a nemzetiségeknek meghatározó a szerepük, s a jelenlétük ezeken keresztül sokszínű élményeket és fejlődést hozhat a közösségeknek és a városnak egyaránt, értékeik a többségi társadalmat is gazdagítják.


Heil Helmut gyermekkorát Erdősmárokon, majd Pécsett töltötte. Középiskolai tanulmányait a pécsi Leőwey Klára Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozatán végezte, ahol 1973-ban végzős diákként megalakította, és azóta is vezeti a Leőwey Táncegyüttest. A csaknem fél évszázada működő tánccsoport elsődleges célja a hazai német hagyományok ápolása, a néptánc és népzenekincs, a népdalok, szokások és népviseletek gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása.


Ezen felül aktív szerepet vállal a gyermektánc-oktatásban, a német nemzetiségi tánctanárok képzésében és továbbképzésében. Megannyi népzenét és népdalt tartalmazó CD, valamint nemzetiségi népviseleteket összegyűjtő és bemutató kiadvány létrehozásában is tevékenyen részt vett. Kezdetektől fogva megválasztott képviselője a Pécsi Német Önkormányzatnak, és több ciklus óta tagja az országos német önkormányzat közgyűlésének.

A kitüntetett több mint tíz éven keresztül a horvát nemzetiségű Baranya Táncegyüttes tagja, szólótáncosa volt. Számos olyan kezdeményezésében vett részt, ami a Pécsett élő nemzetiségek együttműködését, egymás kulturális értékeinek megismerését tűzte ki célul.  (fotó: Csortos Szabolcs)