Emlékérem a 650 éves magyar felsőoktatás tiszteletére

A Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából emlékérmet bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank.


A magyar felsőoktatás 650 éves történelme előtt tiszteleg a 10 000 forint névértékű ezüst emlékérem és annak 2000 forintos színesfém változatával a  Magyar Nemzeti Bank. A Pécsi Tudományegyetem emlékér-mék törvényes fizetőeszközként használhatók,  de nem forgalmi célokat szolgálnak. Az ezüst és a színesfém emlékérmék érmeképileg azonosak, csak értékjelzésükben térnek el. Tervezőjük Szabó Virág szobrászművész.


Az emlékérmék hátlapján a Pécsi Tudományegyetem egyik legjellegzetesebb épületének, a neoromán stílusú rektori hivatalnak az északi homlokzata látható, jobbra – függőleges vonallal határolva – a középkori egyetem alapítását engedélyező pápai bulla részletével. Ez utóbbit középen egy Anjou-liliomot megjelenítő sáv választ ketté, utalva egyetemalapító uralkodónkra, I. Nagy Lajosra.  A felső és az alsó köriratot bal oldalon egy Anjou-liliomot ábrázoló motívum, jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól.


V. Orbán pápa az 1367. szeptember 1-jén oklevélben engedélyezte I. Nagy Lajos magyar királynak felsőfokú oktatási intézmény alapítását Pécsett. A püspöki székhelyen  három - orvosi, jogi és filozófiai - fakultással kezdte meg működését az egyetem, és bár rövid időre korlátozódott fennállása, a magyar művelődéstörténet új korszakát, a magyar felsőoktatás kezdetét jelentette. Az évforduló alkalmából megjelenő emlékérme előlapján a középkori pécsi egyetem alapítását kezdeményező Vilmos püspök címerkövének ábrázolása látható, háttérben az alapítást engedélyező pápai bulla stilizált részletével.