Digitális tantermet is építenek

Erősíti az oktatási és a kutatási együttműködését a Körber Hungária és a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara.

A nemrégiben aláírt megállapodás értelmében a Körber többek között informatikai kurzusokkal, szakmai gyakorlati helyekkel és egy tanterem modernizálásával támogatja a karon folyó oktató munkát.

A nemrég létrehozott PTE–Körber Campus Kompetencia Központ egyik első eredményeként szorosabbra fűzi a kapcsolatait az egyetem Természettudományi Kara és a város nagymúltú gépgyára. A kooperáció kiterjed az oktatás, a kutatás és az innováció területére egyaránt. A célja egy részről a hallgatók számára elérhető szakmai lehetőségek bővítése és az oktatás minőségének javítása, másrészről a tudományos és gazdasági pozíciók erősítése.

Az egyik terület, amelyben a Körber szakemberei szerepet vállalnak, természetszerűen az oktatás. A gyár informatikai szakembereinek részvételével több olyan kurzus indul, amelyeken nagyvállalati IT megoldásokról és az SAP vállalatirányítási rendszerről tanulhatnak a hallgatók. Lesznek tematikus szakmai előadásokkal egybekötött üzemlátogatások és diplomamunkák, de tudományos diákköri dolgozatok témavezetését és bírálatát is megvalósítják az együttműködés keretében. Mindezek mellett a Körber informatikai szakmai gyakorlati programot is indít, amelynek révén hatékonyabban valósulhat meg a gyakorlati tudás integrálása az informatika területéhez tartozó szakok (gazdaságinformatikus BSc és MSc, programtervező informatikus BSc) oktatásába.

„Ezek a lehetőségek részben már elérhetőek a kar hallgatói számára, részben pedig a következő szemeszterekben indulnak. A hétköznapi munkánkon, valós tapasztalatainkon alapuló kurzusaink népszerűek a diákok körében, akárcsak a gyakornoki programok. A közgazdasági és a műszaki-informatikai karokkal hasonló együttműködés valósul meg és nagyon jó tapasztalataink vannak. Nem egy jelenlegi kollégámnak lett a jutalma egy körberes állásajánlat a jól sikerült gyakornoki időszaka végén!” – hangsúlyozta Zalay Buda, a Körber Hungária HR és Kommunikációs szegmensvezetője.

A gyár segítséget nyújt emmelltt az egyetemi infrastruktúra fejlesztéséhez is. Ebben az esztendőben felújítanak, és digitális eszközökkel modernizálnak egy előadótermet. A Közgazdaságtudományi és a Műszaki és Informatikai után a Természettudományi lesz a harmadik kar, amelynek hallgatói csúcstechnológiájú termet használhatnak a Körber jóvoltából.

Az együttműködés harmadik kulcsterülete az innováció. "Szeretnénk kiszélesíteni a kar kutatási-fejlesztési tevékenységét a Körberrel közösen indított, új projektekkel. Ennek révén integrálni tudjuk a szakmai és piaci ismeretanyagukat a tudományos közegbe, és olyan eredményeket elérni, amelyekből mind mi, mind a gyár profitálhat. Ezek adott esetben konkrét versenyelőnyt hozhatnak a felek számára” – vázolta fel a terveket Trócsányi András, a Természettudományi Kar dékánja.