Az uniós jog érvényesítése az együttműködésen alapul

Az uniós jog érvényesítése világjárvány idején címet viselő elemzés figyelembe veszi a Covid19-világjárvány kitörését, egyben megvizsgálja, hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tett unió-szerte az emberek és a vállalkozások jogainak, szabadságainak és megélhetésének védelme érdekében.


Nagyon fontos az európaiak számára az uniós jog hatékony érvényesítése, mivel csak így élvezhetik az általa biztosított jogokat és előnyöket. Mindez még inkább igaz a Covid19-világjárvány idején, amely egyértelműen befolyásolta az alkalmazását. Például számos tagállam egyoldalúan exportkorlátozásokat vezetett be a gyógyszerekre, a védőeszközökre és a Covid19 megfékezése miattl fontos egyéb termékekre. Az Európai Bizottság szükség esetén sürgős kötelezettségszegési eljárásokkal igyekezett kezelni ezeket a korlátozásokat. E mellett azon 11 tagállammal szemben is megtette ezt, amelyek nem védték meg a szervezett utazások részvételi díját kifizetők jogait, akik ennek következtében nem kaptak megfelelő kártérít az utazásuk Covid19-világjárvány miatti törlését követően.


Az európai polgárok mindennapi élete szempontjából fontos szakpolitikai területek előtérbe helyezése 2020-ban is folytatódott, az  ezekhez kapcsolódó  szabályok érvényesítése kiemelt helyen szerepeltek. Az Európai Bizottság kiemelten kezelte azokat a területeket, amelyek a leginkább meghatározzák a polgárok és a vállalkozások mindennapjait, ideértve például a környezetet, a mobilitást és a közlekedést, illetve energiát. Többek között  fellépett azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem tartották be a tiszta levegő és ivóvíz biztosítására, az utasoknak a törölt utazások után járó készpénz-visszatérítéshez való jogára vagy a közlekedésbiztonságra vonatkozó uniós jogszabályokat.


Ahhoz, hogy a polgárok és a vállalkozások valóban élvezhessék az uniós jogból származó valamennyi előnyt, elengedhetetlen, hogy a tagállamok az elfogadott határidőkön belül mielőbb átültessék az uniós irányelveket nemzeti jogrendjükbe. Az elmúlt esztendőben a kötelezettségszegési eljárások több mint fele az irányelvek késedelmes átültetéséhez kapcsolódott.


Az Európai Parlament kérésére az Európai Bizottság 1984 óta minden évben jelentést készít az uniós jog alkalmazásának az előző év folyamán végrehajtott ellenőrzéséről, jelentésről parlamenti állásfoglalás születik.