Nem hagyják magukat terrorizálni a bírók – hiába akarná Kövér László

Nem maradt el Kövér László beszédének erős kritikája sem, amelyet a Parlament épületében, egy a bírók és jogászok tiszteletére rendezett ünnepségen adott elő.

 

A Kúria elnöke 2019. április 24-ére, a Parlament épületébe ünnepi konferenciát szervezett. A bírói hivatás alapértékének számító bírói függetlenség hazai meghonosításának, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk akkori parlamenti elfogadásának évfordulójára összehívott ünnepi találkozón sajnálatos módon Kövér László nem a bírói függetlenségről, hanem annak éppen ellenkezőjéről beszélt, Handó Tünde Úgyszintén.

 

A Magyar Bírói Egyesület ezért közleményt adott ki, amelyet rövidítve és szerkesztve alább közlünk.

 

„A bíró – tisztelve minden hatalmi ág munkáját – döntése során független az államhatalom további ágaitól. Az Alaptörvényünkből adódóan ezeket az elveket minden hatalmi ágnak és jogalanynak biztosítania kell és tiszteletben kell tartania. A bírói kar – kivéve, amikor a hatalom önkénye ezt megakadályozta – mindig őrizte és óvta is ezt az értéket.

 

Az ünnepi konferencián elhangzott előadások gondolatai ehhez voltak méltóak, ám a Parlament elnökének és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének beszédei nem ezt a hangulatot tükrözték és bizonyára nem csak a bírákban ébresztettek kétségeket.

 

Kövér László meglepetésünkre, nem ünnepelt, hisz alkalmatlan bíróról, rossz ítéletről, a hatalmi ágak elválasztásának tagadásáról, a bíróságok államhatalomnak való alárendeltségéről beszélt. Az ünnep apropóján így nem épített, nem méltatott, hanem megfogalmazta a bírói karral szemben támasztott mai politikai elvárást, figyelmen kívül hagyva a bírói függetlenség garantálását. Minket, bírákat csak az Alaptörvény, a törvényeink, az eskünk, a lelkiismeretünk köt, míg szervezetileg függetlenek vagyunk minden más hatalmi ágtól. Annak ellenére, hogy a bírói kar többször szenvedett el kritikákat, munkánkkal ellátjuk törvényi kötelességeinket, betöltjük a bírói hatalmi ág funkcióját, segítjük társadalmunkat, gazdaságunkat. Ennek során valóban nem vagyunk függetlenek a társadalmi viszonyoktól, mert munkánk során a demokratikus keretek között, a választópolgárok felhatalmazásával létrejött Országgyűlés által alkotott jogszabályokkal ítélkezünk. Így nekünk, bíróknak munkaeszközünk a hatályos jogszabályok összessége, mindennapi feladatunk azok alkalmazása, azonban a politikai elvárások ennek során nem befolyásolhatnak bennünket.

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Handó Tünde sem ünnepelt: beszédében a nagytapasztalatú, 1990 előtt kinevezett bírákról azt feltételezte, hogy nem tudják követni a mai élet ritmusát és nem tudnak megfelelni a mai kor kihívásainak, hiszen nem képesek a "fonalat felvenni". Azt sugallta, hogy csak az általa kinevezettekben és az "új generációban" bízik, mert ők képesek csak a digitalizáció követelményeinek is megfelelni. Így a bírói család vezetőjének beszéde bizonytalanságot eredményezett és megosztotta a bírói kart, annak oszthatatlanságát és egységét hirdető korábbi mondataival szöges ellentétben.

 

Ezek a beszédek így – álláspontunk szerint – nem ünneplik a bírói megbecsültséget, a bírói függetlenséget, hanem épp ellenkező hatást váltanak ki. Mi, akik részt vettünk a rendezvényen, azt vártuk, hogy méltó ünnepet tartunk a bírói és bírósági függetlenség dicséretére, bánatunkra nem erre, hanem a keserűséget okozó két beszédre emlékezünk. A Parlament épületébe ünnepelni jöttünk, de csalódnunk kellett.

 

A 150 évre visszatekintve – mindezek ellenére és továbbra is – határozottan állítjuk, hogy a bírói függetlenség örök és kötelező érték. Így semmilyen ideológiai színezetű támadást, semmilyen burkolt vagy nyílt befolyásolást, de az ilyen tartalmú gondolatokat sem fogadhatjuk el. Ezt minden bírónak határozottan és egyértelműen vissza kell utasítania. Alapszabályunkban is rögzített feladatunk ebben segíteni és támogatni valamennyiünket és nyíltan fellépni a bíróságok függetlenségének megtartása érdekében”- áll a Magyar Bírók Egyesülete közleményében.

 

Kertész Z István