Már református értelmiségiek is követelik Balog Zoltán lemondását

A levélben kiemelik, hogy Balog vezetése alatt válság alakult ki, ami keresztelések lemondásához és egyháztagok távozásához vezetett. A levél szerzői arra szólítják fel Balogot, hogy mondjon le püspöki pozíciójáról is.

 

Különösen súlyos kritikát kap Balog azért, mert kegyelmi jogot adott egy elítélt pedofilnak. A levél hangsúlyozza Balog cselekedeteinek következményeit: csökkenő keresztelések számát, egyháztagok távozását és a társadalmi támogatottság csökkenését. Felvetik a kérdést, vajon ilyen körülmények között várható-e Isten áldása.

 

A református értelmiségiek azt is követelik, hogy Balog mondjon le a Duna menti régió püspöki pozíciójáról is. Hangsúlyozzák, hogy a kegyelmi botrányban való érintettsége és a püspöki pozíció megtartására való ragaszkodása aláássa a Magyar Református Egyház hitelességét.

 

Véleményük szerint lemondása szükséges az egyház integritásának és egységének helyreállításához. Balog kezdetben nem hajlandó volt lemondani az egyházvezetési pozíciójáról a kegyelmi ügy miatt, de később lemondott a Zsinati főgondnoki tisztségről. Azonban továbbra is a Duna-menti régió püspöke maradt.

 

A nyilvános botrányra reagálva kijelentette, hogy szándékában áll fórumot létrehozni minden kerületi lelkész számára a közelmúlt eseményeinek megvitatására.