Érinthetetlenek: Putyin miniállamát teremtette meg Budapesten Orbán

Persze, ultra gáz ma orwellezni, de az a helyzet, hogy néhány napja megszületett Lavrentyij Berija és Al Capone szerelemgyereke, a minden törvény felett álló Nemzetközi Beruházási Bank.

 

Persze ez sem pont így van, annyi történt mindössze, hogy az Országgyűlés elfogadta a kormány előterjesztését „A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről”. Mossack Fonseca? Danske Bank? Vicces amatőr próbálkozások. Alant néhány részlet a T/4476. számú törvényjavaslatból.

 

5.3 A Bank és műveletei nem lehetnek: (a) pénzügyi vagy szabályozói felügyeletnek vagy ellenőrzésnek alávetve (ideértve a közzétételi vagy beszámolási kötelezettséget, tőkeszabályozási vagy tőkemegfelelőségi követelményeket vagy egyebeket); (b) számviteli szabványok bármely formában történő bevezetésére kötelezve; vagy (c) bármely engedélyeztetési vagy regisztrációs kötelezettség bármely formájának történő megfelelésre kötelezve.

 

5.4 Amennyiben a Bank által, a Bank megalapításáról szóló Egyezménynek megfelelően végzett tevékenységek vagy műveletek és ügyletek típusai miatt szükségessé válik egy speciális jogosítvány vagy engedély vagy jogszabályi jogállás (pl. hitelintézeti, professzionális piaci szereplői, biztosítói), ezen tevékenységek, műveletek és ügyletek vonatkozásában a Bank úgy tekintendő, hogy már rendelkezik a szükséges jogosítvánnyal.

 

 

6.1 A Bank, annak tulajdona és eszközei, a Bank Archívuma, bárhol is helyezkednek el és bárkinek a tulajdonában vannak, valamint a Bank műveletei mentességet élveznek mindenféle jogi eljárás, közigazgatási vagy bírósági eljárás alól

 

6.2 Az Irodaépület sérthetetlen, és a Bank kizárólagos ellenőrzése és fennhatósága alatt áll

 

6.4 A Bank tulajdona és eszközei, bárhol is helyezkednek el és bárkinek a tulajdonában vannak, mentességet élveznek a lefoglalás, a házkutatás, a hatósági igénybevétel, az elkobzás, a kisajátítás minden formájával szemben

 

6.5 A magyar hatóságok vagy egy közhatalmat gyakorló személy a Bank beleegyezése és a Bank által jóváhagyott feltételek nélkül nem léphet be az Irodaépületbe abból a célból, hogy hivatali kötelességét teljesítse

 

8.1 Magyarország illetékes hatóságai a Bank kérésére és részére a lehetséges mértékben a szükséges közszolgáltatásokat biztosítják (…) Amennyiben bármely fent említett szolgáltatás megszakad, vagy azt megszakadással fenyegetik, ezen hatóságok kötelesek a Bank igényeit a Kormány legfontosabb szerveinek igényeivel egyenrangúnak tekinteni

 

9.2 A Bank jogosult kódok használatára, futár útján és zárt táskákban leveleket és egyéb hivatalos anyagokat küldeni és fogadni, melyek ugyanolyan kiváltságokat és mentességet élveznek, mint a diplomáciai futárok és poggyász.

 

13.1 A Kormány olyan intézkedéseket hoz, melyek elősegítik a lehető leggyorsabb belépést Magyarországra, az ott tartózkodást és szabad mozgást az országban, valamint az onnan való kilépést is, a következő személyek részére, állampolgárságtól függetlenül. (a) Kormányzók és a Tagok további Képviselői; (b) Elnök; (c) Igazgatók; (d) A Bank Személyzete; (e) Eltartott rokonok; (f) Szakértők és Tanácsadók, akik a Bank érdekében helyszíni látogatásokon vesznek részt; valamint (g) Egyéb személyek, akiket a Bank meghív (…)

 

14.1 A Kormányzók, a magyarországi tartózkodásuk alatt, a hivatali tevékenységeik gyakorlása során a következő kiváltságokat és mentességeket élvezik: (a) mentesség minden bírósági és közigazgatási eljárás alól, a hivatalos minőségükben tett cselekedeteikre vonatkozólag (e) sérthetetlenség a hivatalos irataik, dokumentumaik és feljegyzéseik részére;

 

15.1 A Bank Igazgatói a magyarországi tartózkodásuk alatt, a hivatalos feladataik teljesítése során élvezhetik (…) (a) mentesség minden bírósági és közigazgatási eljárás alól, a hivatalos minőségükben tett cselekedeteikre vonatkozólag.

 

18. A Bank jogosult a hivatali gépjárműire felszerelni a megfelelő rendszámtáblát. Ezek a hivatali szállítóeszközök mentesülnek az átkutatás, a kisajátítás, a lefoglalás vagy a kötelező jellegű elidegenítés alól.

 

Ennyi. Ezen az intézményen keresztül az jön be az Orosz Birodalomból és azon keresztül az Európai Unió, illetve a schengeni határokon túlra, aki csak akar – akár azeri baltásgyilkosok, ezerek. Ébresztő – Orbán bűnsegéddé tette Magyarországot.