Bemutatkozik az AQUILA Párt

Az AQUILA Párt (AQP) tizenhárom évig AQUILA Egyesületként működött. Több száz szegény fiatalt tanítottak teljesen ingyen különböző tantárgyakra. Haldoklókat, elfekvő betegeket részesítettek lelki segítségben, és ma is a Szent Imre Kórházban végzik ezt a nehéz, de szép munkát. Lelki segítséget is adnak a hozzájuk fordulóknak, és nevelik a fiatalságot a magas szinten megélt emberi életre.


Az elmúlt években hozott egyesületi törvények miatt nagyobb horizontot választva humánus, Istenhez hű cselekedeteikhez, párttá alakultak. Az AQP tagok tizenöt éve templomban tett fogadalommal, szigorúbb életre elkötelezett, katolikus keresztények, mondhatjuk, világi szerzetesek, viszont pártjuk nem az egyház akaratából működtetett szervezet.

 

Az AQUILA Párt nem a hatalom megragadása miatt jött létre, hanem az erszág erkölcsi, humánus, gazdasági felemelését, a szegénység felszámolását szeretné elérni, amelyre egy kidolgozott, konkrét megoldásokat tartalmazó, hetvenoldalas programja van, amely tavaly november óta a párt honlapján olvasható.

 

Az AQP közel egy éves működése során sok új, sokszor meglepő tapasztalattal gyarapodott. Ilyenek: a nép mély szkepticizmusa a politika irányában, senkire sem akarnak szavazni, mert egyik sem jó, eddig mindenkiben csalódtak. Érezhető a politikusok abszolut negatív megítélése, s ha el is hiszik, hogy az AQP más, akkor kiábrándultan hozzáteszik, majd ők is olyan korruptak lesznek, mint a többi. Az AQP szerint már sokakat meg tudott győzni az igazáról, és szinte mindenki azzal fejezte be a beszélgetést, hogy ez az AQP valóban más, mint a többi párt, nehéz lesz a célját elérni, viszont új, és tetszik nekik.

 

A párt jelenleg nem elsősorban tagokat, hanem szavazókat keres – a belépni szándékozókat természetesen nem utasítják el –, s később meggyőződéses, elkötelezett tagokat is remélnek.

 

Pártként szegények, saját erejükből nem is lesz óriásplakátjuk. Szembesítették az aggódókat, a kritizálóikat azzal, hogy ez a szegénység nem feltétlenül hátrány, főleg, ha valaki racionálisan, másként gondolkodik, könnyen megértheti. Szerintük a pénz most arra is jó a pártoknak, hogy emocionálisan belehajszoljanak egy csomó embert olyan hisztériába, amely majd a megválasztásukat éri el. Az AQP-nak ez komolytalan és erkölcstelen dolog lenne.

 

„Szegénységük” fontos jelzés arra, hogy senki sem korrumpálhatja őket, és ez így is marad. Így minden megbízást az kapna, aki jobban és a legolcsóbban adná a szolgáltatását. Úgy vélik, a gazdag politikai pártok pénzéből nem kap az ország egy fillért sem, ez csak a hatalom megvásárlásnak eszköze. Olyan eszköz ez a gazdag pártok kezében, amely sokszor a tehetségteleneket, a leggátlástalanabbakat juttatja hatalomra, és ebből a pénzből nem hozzáértők felkeresésére, alkalmazására költenek – akik lényeges és javító változást nem hoznak –, így az ország évekig csak szenved. Az a pénz, amely felett ezek a pártok rendelkezhetnek, az a nép által megszerzett, egyéb megbízások nyomán a beszedett adók stb. feletti uralom, és ezt a pénzt az AQP szerint nem megfelelő módon osztják el. Így gondolkozni kellene, nem veszíthet – csak nyerhet – a választópolgár egy szegény, de tisztességes párttal, sőt, ez a biztosíték arra, hogy egyik gazdag vagy külföldi rétegnek sem kedvez, és csakis a nép érdekeit nézi.

 

Az AQP céljai közt szerepel: a hosszú távon stabil, kiszámítható adórendszer, amelyet a többkulcsos adó visszavezetésével 5-15-32 százalék (±15 százalék) körüli mértékben tervezik. Ha munkahelyet teremt az adózó – akár magánszemélyként is. –, akkor a felső adósáv a létrehozott munkahelyek számának és tartósságának függvényében akár 22-25 százalékig is mérséklődhetne). Céljuk, hogy a többség ellenében egyesek zsebében ne halmozódhasson fel túl sok profit. Fontos a bevételek és kiadások igazságos, humánus meghatározása/elosztása, viszont a jogok és kötelességek betartatása is lényeges szempont az AQP tervei között.

 

Az AQP a szegények pártja, értük van. Céljai szerint egyre több munkahelyet hozna létre, amely évek alatt lehetővé tenné a munkához való jog visszatételét a törvények közé. Így nem lenne éhezés, és nem lennének megnyomorodott lelkű emberek sem. Nem lenne 10-12 órás munkaidő – ami ma sok helyen van –, hanem valósan 8 óra lenne (így vállalhatnának több gyereket is, mert maguk nevelhetnék, és tudnák, van és lesz is miből eltartani őket).  

 

Céljuk az ország vonzóvá tétele, hogy innen ne ki, hanem ide bevándorolni akarjanak értelmes, jók képzett szakemberek és beruházók is.

 

Mindez az AQUILA Párt szerint nem ideologikus megközelítés (még ha elsőre annak is tűnne), ez humánus, valós (nem bigott) keresztényi gondolkodás, a józan ész gondolatmenete, ahol minden embernek egyenlő esélyt kell adni, és különbséget csak a saját akarata vagy nem akarása hozhat létre. Az AQP mindenkinek egyenlő lehetőséget akar biztosítani.